Belediyeye Karşı Hukuksuz Tavırlar Sergileniyor

Yine sizin karşınınızda malları haczedilen bir belediye başkanı duruyor, bu bizim başarısızlığımızdır. Oysa bu yasaların Odunpazarı Belediyesi’nden yana olması rağmen gerçekleştirilmiş bir hacizdir. Şimdi bunun anlamını kamuoyu takdirine bırakıyorum, ama bizim yapmış olduğumuz işin doğru olduğu ya da bize karşı yapılan işin yanlış olduğu yine mahkeme kararları ile anlaşılmıştır. Bugün için 2. İcra Hukuk Mahkemesi 4.  İcra Müdürlüğü’nün 2016 – 4243 sayılı icra takibinin dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Yine 1. İcra hukuk Mahkemesi  davacı  tarafça  dava  dilekçesinde belirtilen gerekçelerle hacizlerin  kaldırılmasının talep edildiği takip  tarihi  itibarı ile icra dairesince haciz  kararı alınmadan  önce, davacı borçlu belediyeye 10 gün  içinde   borca yeter  miktarda  hac edilebilecek,  mal gösterilmesi  konusunda  muhtıra çıkarılması gerektirdiği,  bu  işler yerine  getirilmeden  davalı belediyenin  araçlarına    haciz  konulmasının usul  ve  yasaya   aykırı  olduğu anlaşılmakla davacının  hacizlerinin  kaldırılmasına   ilişkin  şikayetlerinin  kabulüne  izin verilmiştir.  Ve yapılan işlemlerin hukuka uygun olmadığı bir kez daha tespit edilmiştir. Ben bu noktada her bir avukatın böyle bir işlemi yapamayacağını bile bile haciz etmesinin hem de bir icra müdürünün böyle bir kararı vermesinin yanlış olduğunun bile bile hukuka uygun olmadığını bu nedenlerle de şikayete konu olduğunu kamuoyuna açıklamak istiyorum. Bizim  hiçbir kimsenin  ekmeğine  hiçbir  kimsenin  mesleğine  saygısızlık  etmek   gibi   bir  haddimizi  olamaz.  Ama herkes de işini doğru yapmak zorundadır. Tıpkı Külliyle’de yapılan kararın yanlış yapıldığının tespit edilmesi gibi bu noktada kamu idareleri ile objektif olarak ilişkiler kurma isteğini bütün Eskişehir bilmektedir. Bütün kamu idareleri de Odunpazarı Belediyesi’ne karşı kamusal görevine neyse bu yapması gerekir. Onlarda objektif olmalıdır ama şu mahkeme kararları da gösteriyor ki, bize karşı objektif davranılmıyor. Bunun nedenini bütün Eskişehir bilmelidir, yorumlamalıdır, değerlendirmelidir. Hem Külliye’deki olay bizi haklı çıkarmış, hem de icralardaki olay bizi haklı çıkarmıştır, çıkaracaktır. TMMOB ile imzaladığımız rapor nedeni ile müfettiş geldi, soruşturma yaşadık.  Onda da haklı olduğumuz anlaşıldı, bunun da yapılamayan olarak değerlendirilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yapamadığımızişlerin büyük bir kısmı kamunun diğer idareleri ile işbirliği içinde çözülmesi gereken işlerdir. Bu nedenle bu ilişkilerimiz iyi olmadığı için çözülemedi. Yine bu hacizlerle icralarla ilgili son bir değerlendirme Belediye Kanunu’nun son 15. maddesi çok açık ve net biliyorsunuz.

Belediye borçlu bir belediye, borçlarımızı uygun planlar çerçevesinde ödemeye gayret ediyoruz. Bir alacaklı bizimle uzlaşamayıp icra işlemine başladıysa, burada icra dairesinin yapması gereken şudur; bize tebligat yapacak, takip yapacak takip kesinleştikten sonra diyecek ki, alacaklı bir malınızı haciz etmek istiyor. 10 gün içinde hangi malın haciz edilmesi gerektiğini gösterin, söyleyin biz de ona göre işlem yapacağız. Ya da biz o 10 gün içerisinde bu işlemi öyle ya da böyle biçimde ödemek ya da anlaşmak suretiyle çözeceğiz.  Buna uyulmadan yapılan işlem kanuna aykırıdır diyor, bu böyle olmaz diyor. Yine Belediye Kanunun 28. maddesi şöyle diyor; “Belediye Meclisi üyeleri görevleri sürecince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren 1 yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan ya da dolaylı olarak taahhütte giremez, komisyonculu ve temsilcilik yapamaz” yani avukatlıkta yapamaz.” Dolayısıyla bunu bilerek herkesin hareket etmesi gerekir. Ben bir kere bunu attım kenara ötekini şöyle yaptım ve kamuoyunda Odunpazarı Belediyesi’ni rezil ettim, değil. Bu bir özel kasıt altında yapılan işlemdir. Biz bu işlemlerin takipçisi olacak. Diğer davaları nasıl kazandıysak burada da haklı çıkacağız. Ben Odunpazarı Belediyesi’nin her alanda çok şeffaf çok açık ve eleştiriye tahammül eden bir idare olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen bize karşı suçlayıcı ve karalayıcı kampanyanın yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. 2 yıl içerisinde gerçekleştiremediklerimiz budur. Gerçekleştirmememizin sebebi de şu saydığım ana başlıklardır. Bu başlıklar konusunda bizim idare olarak yapabileceklerini en kısa zamanda yapacağız. Ama bizim dışımızdakilerin de muhatapları tarafından dikkate alınmasını istiyorum.

 

 

Başkan Kurt 2 Yılın Değerlendirmesini Yaptı

* Bugün sizlerin karşısında olmak benim için çok önemli ve anlamlı.

Elbette, mümkün olduğunca başı dik ve sizlere hesap verebilir bir şekilde.

* Peki, neden karşınızdayım?

Yerel seçimlerin üzerinden 2 yıl geçti.

Bu 2 yıl boyunca işte az önce söylediğim gibi bana güven duyan ve dostluğunu hissettiğim tüm Eskişehirlilerin, Odunpazarlıların karşısına “başı dik” ve “hesap verebilir” şekilde çıkabilmek temel hedefimdi.

Ve işte şimdi de bu amaçla karşınızdayım.

* Bugün sizlerin takdirinizle seçilen Kazım Kurt olarak beni değerlendirmenizi isteyeceğim bir buluşmadayız.

* Aradan geçen 2 yıl içerisinde neler yaptığımızı; sizler için gece-gündüz çalışan ben ve Odunpazarı Belediyesi ailesi olarak paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum.

* Göreve geldiğimiz ilk 2 ay çok yoğun bir şekilde Eskişehir’in, Odunpazarı’nın paydaşları olan üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden, muhtarlardan ve daha bir çoğundan “daha iyi bir Odunpazarı” için görüşlerini topladık. Kendi planlarımız ve hedeflerimiz ile birlikte “katılımcı ve ortak” bir akıl süreci oluşturduk. “Arama Toplantıları” adı altında 30’a yakın toplantı gerçekleştirdik. En önemli amacımız mümkün olan en katılımcı ve paylaşımcı süreci oluşturmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Odunpazarı Belediyesi’nin 2014 sonrası Stratejik Planı’nın da bu demokratik ve katılımcı esaslara göre hazırlandığını vurgulamak isterim.

* İfade ettiğim arama toplantıları sadece bir başlangıçtı. Çok kısa bir süre önce, yaklaşık 2 hafta önce, yine geniş katılımlı bir “Değerlendirme Toplantısı” düzenleyerek geçen 2 yıl içerisindeki çalışmalarımıza ilişkin görüşlerinizi almayı amaçladık. İyi giden işlerin daha da geliştirilmesi, olmasını beklediğiniz çalışmaların başlatılması, belki yeterli bulmadığınız çalışmaların ve çabaların daha da dikkatle sürdürülmesi ve diğer konularda değerlendirmenizi istedik. Göreve geldiğimizde hızla başladığımız “Arama Toplantısında” olduğu gibi çok değerli bir ikinci süreci de, “Değerlendirme Toplantısında” geçirmiş olduk.

Odunpazarı’nda yaşayan hemşehrilerimiz, ülkemizde yaşanan tüm acılara rağmen geleceğe umutla bakıyor. Çünkü sosyal demokrasinin kendilerine, şehirlerine ve ülkelerine neler kazandıracağını yaşayarak öğreniyorlar.

İşte bunun en açık örneği çocuk ve gençler için hayata geçirdiğimiz projeler.

Büyükdere Kız Öğrenci Yurdu, Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Zeytindalı Çocuk Merkezi, Gençlik Merkezleri (Büyükdere Gençlik Merkezi-Emek Gençlik Merkezi), 220 bin kitaplık 7 kütüphane, 5 bin 700 çocuğumuzun faydalandığı yaz spor okulları.

Burada şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Odunpazarı halkı yukarıda saydığım projelerin tümü ile ilk defa karşılaşıyor. Hayatlarında ilk defa kendilerine değer verildiğini hissediyorlar. Bir yandan çocuklarının fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyorlar diğer yandan Odunpazarı’nda yaşamaktan gurur duyuyorlar.

İşte bu, sosyal demokrasinin en önemli farkıdır.

Diğer bir projemiz Halk Market. İnsan onuruna yakışır sosyal yardım nasıl yapılır sorusunun en çarpıcı örneği.

Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan merkezimizde 628 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza, birinci el eşya ve markalı gıda ürünleri ile hizmet veriyoruz.

Halk Merkezleri… Şu anda Orhangazi, Vadişehir ve Emek Mahallelerinde 3 tane faal halk merkezimiz vatandaşlarımıza mesleki eğitimden kütüphane hizmetine kadar bir çok alanda  hizmet sunuyor. Aynı zamanda Büyükdere, Kırmızıtoprak, Ihlamurkent, Erenköy ve 71 Evler Halk Merkezleri inşaatlarını bitirmek üzereyiz. Bu yıl içerisinde bu merkezleri de hizmete açacağız. Ve toplamda 2016 yılında 8 halk merkezine sahip olacağız.

İnsan onuruna yakışır diğer bir hizmet ise SOBE- Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde projesi. Bu proje kapsamında bugüne kadar 5000 yaşlımıza evde sağlık hizmeti sunduk ve sunmaya devam ediyoruz.

Günlük 15 bin kişi kapasiteli Odunpazarı Belediyesi Aşevi. Bakın bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Odunpazarı Belediyesi kendi imkanları ile inşa ettiği Aşevinde, herhangi bir afet durumunda 15 bin kişiye aynı anda sıcak yemek çıkarabiliyor. Şu anda rutin sıcak yemek dağıtım hizmetini sunuyor.

Yine işçilerimiz için yaptığımız modern yemekhane, toplu iş sözleşmesi, sendikasız işçinin kalmayışı ve bunların yanı sıra memurlarımızla imzaladığımız sosyal denge sözleşmesi, Odunpazarı Belediyesinin işçiye, memura ve iş sağlığına verdiği değerin en önemli göstergesidir.

Demek ki hizmet sunmak için sadece istemek yeter. Mazeretlerin arkasına sığınmaya gerek yok.

Aynı anlayış çerçevesinde Hamayolu ve Tarihi Odunpazarı Bölgesine yaptığımız bebek bakım odaları ve tuvaletler. Sadece Eskişehirlilerin değil, şehir dışından gelen konuklarımızın yaşadığı büyük bir sıkıntıyı neredeyse ortadan kaldırdı.

Burada şunu söylemek istiyorum. Hedefimiz ilçemizde yaşanan tüm sorunların çözümünde etkin rol oynamak. Bu konuda en büyük gücümüz katılımcı belediyecilik anlayışımız.

Bunun için Bölgesel muhtarlar toplantıları yaparak, mahallelerin sorunlarına çözüm arıyoruz. İşte Karapınar Mahallesi bunun en güzel örneklerinden biri. Mahalle sakinlerinden gelen istek

doğrultusunda, onların daha rahat ibadet edebilmeleri için Karapınar Mahallesine bir mescit yaptık.

Yine geniş bir katılımla kurduğumuz Odunpazarı Kent Konseyi. Şu anda 9 mahalle meclisi, 11 çalışma grubu ve 2000’e yakın gönüllüsü olan bir kent konseyimiz var. Konseyimizin çalışmaları sonucu tespit edilen 60 spor kulübü ve 10 okulumuza da malzeme yardımı yaptık.

Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki belediyeyi hep birlikte yönetiyoruz. Hedefimiz 5 yılda 5000 kişiye ulaşmak. Bu hedefe ulaşacağımızdan hiçbir kuşkumuz yok.

Değerli basın üyeleri yukarıda bahsettiğim hizmetleri hayata geçirirken, vatandaşlarımıza nitelikli yaşam alanları kazandırmayı ihmal etmedik.

Üst yapıda yoğun bir çalışma ile 10 yılda İl Özel İdaresinin yapamadığını başardık.  Köylerimizi 88 bin 515 metrekare kilit taş yol kaplaması, 2 bin metrekare altıgen taş ve tretuvar kaplaması ile adeta yeniden inşa ettik.

Merkezde ise toplam 633 bin metrekare yol yapımı ile Odunpazarı’nın ulaşımda yaşadığı sorunların çözümünde önemli bir mesafe kaydettik.

Bugün gelinen noktada ilçemize bağlı köy ve mahallelerimize toplam 723 bin metrekare yol yaparak, üst yapıdaki iddiamızı ortaya koyduk. Yine köylerde ayrı bir çalışmamız var. Yahnikapan köyünde 20 bin metrekare alana Vişne Bahçesi yaptık. Hedefimiz bu uygulamayı

yaygınlaştırmak. İlerleyen süreçte bahçelerden elde edilen gelir köy derneklerine aktarılacak ve köy sorunlarının çözümünde kullanılacak.

Değerli arkadaşlar Odunpazarı Belediyesinin yeni dönemdeki en önemli özelliklerinin başında çok yönlü hizmet anlayışı geliyor. İşte bunun en güzel örneği. Köylere sadece yol yapmıyoruz.

Köyde yaşayan vatandaşlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamak için başta kadınlar olmak üzere çocuk ve gençlere yönelik eğitim seminerleri düzenliyoruz. Böylelikle köylerimizin ve köylülerimizin her alanda gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Değerli basın mensupları bundan önceki basın toplantılarımızda altını çizerek vurguladığımız ve iddiamızı ortaya koyduğumuz diğer önemli bir alanda temizlik çalışmaları.

Daha temiz bir Odunpazarı için geniş bir hizmet alanında kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Bugüne kadar Odunpazarı ilçesi sınırları içerisinde elimizin değmediği yer kalmadı. Hedefimiz vatandaşlarımıza sağlıklı ve temiz bir yaşam alanı sunmak. Bunun için teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz.  Son olarak uygulamaya geçirdiğimiz “Yer altı çöp konteyner” sitemi ile temiz bir Odunpazarı konusunda önemli bir adım daha attık.

Eskişehir’de ilk defa uygulanan yer altı çöp konteynerleri ilk olarak Vadişehir ve Ihlamurkent’e yerleştirildi. İlerleyen zamanlarda kentin uygun yerlerine bu çalışmayı yayacağız.

Değerli arkadaşlar tüm bu çalışmaları yaparken kamu yararını hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Çünkü sunulan hizmetlerin sürekliliği bizim için çok önemli.  Kamu kaynaklarını en doğru biçimde kullanmak için planlamalarımızı yapıyoruz.

Bunun için ilk olarak 76 yeni araç alımıyla dev bir araç filosu kurduk. Bu araçların tamamı artık belediyemize ait ve en önemlisi bu araçlarının tamamının bakım ve onarımını da biz yapıyoruz. Böylelikle belediyemizde bir yandan kiralık araç dönemine son verirken diğer yandan hizmetlerin daha hızlı ve etkin olarak sunulmasına katkı sağlıyoruz.

Yine Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş yaparak, kamunun en büyük israfı olan kâğıt israfının önüne geçtik. Kısa adı EBYS olan sistem sayesinde 4 aylık kısa bir süreçte 22 Ağaç ve 106 bin litre su kurtardık.

Değerli basın üyeleri Odunpazarı denildiğinde akla ilk gelen kavramların tarih ve sanat olduğunun bilincindeyiz.

Bu konuda birbirinden özel çalışmalara imza atıyoruz. Ancak bir farkla. Yeni dönemde gerek tarih gerekse sanat alanında gerçekleştirilen tüm çalışmalar vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda hazırlanıyor.

Hemşehrilerimiz tiyatro oyunları ile buluşmak istiyor. Ancak birbirinin tekrarı olmayan özenle hazırlanmış oyunlarla. İşte Odunpazarı Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk ve yetişkin oyunları 22 bin seyirciye ulaştı.

Dahası, iki yılda tiyatrodan sinemaya, konserlerden konferanslara, aydınlanma toplantılarından festival ve sergilere kadar tam 338 tane etkinliğe imza atarak, on binlerce hemşehrimizi kültür merkezlerimizde konuk etti.Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta daha var. Hazırladığımız etkinliklerimizde, hayata geçirdiğimiz projelerimizde toplumsal ve tarihi olaylara duyarsız kalmadık, kalmıyoruz.

Bu anlamda “Direniş Diriliş Kurtuluş” ve “Sivas’ı Unutma Unutturma” başlıklı toplumsal halk yürüyüşleri ve Uğur Mumcu Parkı projemizle hafızalardan silinmek istenen birçok tarihi olaya bir kez daha dikkat çekmek istedik. Ve bu duyarlılığı sürdüreceğimizi taahhüt ediyorum.

Kültürel çalışmalarımız sadece ulusal bazda sınırlı kalmadı. Ahşap ve Cam alanlarında iki büyük uluslararası festival gerçekleştirdik. Sizlerinde yakından takip ettiği bu festivallerle hem Odunpazarının prestijini arttırdık hem de kentimizi dünyaya tanıttık. Bu konuda festival süresince Eskişehir basının bizlere verdiği büyük destek içinde ayrıca teşekkür ediyorum.

Yine değerli hemşehrilerimize verdiğimiz bir söz vardı. Odunpazarı’na sinema salonu açacağız demiştik. Bugün Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’mizi bir sinema salonuna çevirdik. Haftanın yedi günü kendini uluslararası platformlarda kanıtlamış filmler perdeye giriyor. Ayrıca Hasan Polatkan Kültür Merkezimizde her hafta çocuk sinemamız perdede oynuyor.

Bu alanda mahallelerimizi de ihmal etmiyoruz. Her yaz, tüm mahallelerimize giderek yazlık sinema keyfini hemşehrilerimize yaşatıyoruz.

Yine tarih alanında Odunpazarı’nın yeterince tanıtılamadığını düşünüyoruz. Bir yandan çeşitli reklam uygulamaları ile Odunpazarı’nı tanıtırken diğer yandan bölgede gerçekleştirdiğimiz “alan yönetimi” gibi çalışmalarla Odunpazarı’nın adını duyurmaya gayret ediyoruz.

Bu kapsamda ilk olarak Odunpazarı’nın yüzünü güldürdük. Bölgedeki tüm önemli tarihi aktöreleri birbirinden özel ışıklandırma çalışmaları ile adeta yeninden canlandırdık. Artık Odunpazarı’nı ziyaret eden konuklar gecede Odunpazarı’nda kalmak istiyor. Özel olarak hazırlanan ışıklandırma çalışmalarını yakından görmek istiyor.

Yine Atatürk’ün Eskişehir’e ziyaretinde konakladığı Cumhuriyetin 1. Dönem milletvekillerinden Yeşil Efendi diye tanınan Halil İbrahim Sipahioğlu’nun konağını hayata döndürdük. Konak bugün yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Değerli basın mensupları yukarıda anlattığım projeleri hayata geçirirken projelerin her aşamasında şeffaf olduk. Aldığımız her kararı yazılı ve görsel medya başta olmak üzere sosyal medyada ve meclis toplantımızın da içinde bulunduğu canlı yayınlarla halkımızla paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz.

Sözlerimin sonunda şunu net bir biçimde ifade etmek istiyorum, Odunpazarı iki yılda sosyal demokrat bir yönetimin neler yapabileceğini; katılımcılığın, örgütlenmenin ve toplumsal duyarlılığın önemini yaşayarak öğrendi. Bu sayede geleceğe umutla bakmaya başladı. Bu anlamda hemşehrilerimizin bu duygularının daha güçlenmesi için yeni projelerle

Odunpazarı’nın geleceğine yön vermeye devam edeceğiz.

Saygılarımla…

Kızılyer toplantısında Sanayi Çarşısı gündeme geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Sümer ve Vişnelik Mahallesi civarında yer alan ve Kızılyer Mevkiinde mülkü bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Kurt’un yanı sıra, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Olcay Öz Çokar ve Kızılyer Mevkii mülk sahipleri katıldı.

Başkan Kurt yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kızılyer Mevkiinde, Odunpazarı Belediyesi olarak bu bölgede vatandaşın lehine, şehrinde yararına bir iş yapmak istiyoruz. Burada Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından daha önce 1/5000’lik planlar yapıldığı için 1/1000’lik planlar hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.”

Toplantıda bir katılımcının Sanayi Çarşısı planları ile ilgili soruya da cevap veren Başkan Kurt, “Keşke Büyükşehir Belediye Meclisimiz Sanayi Çarşısı ile ilgili büyük bir özveriyle hazırlanan 1/5000’lik planları onaylasaydı, siyaseten engel koymasaydı bu çalışmalar daha da hızlanacaktı” dedi.

Başkan Kurt’un konuşmasının ardından Odunpazarı Belediyesi yetkilileri tarafından Kızılyer Mevkiinde gerçekleştirilen imar çalışmaları hakkında mülk sahiplerine bilgi verildi.

 

 

Başkan Kurt:“Odunpazarı’nı yöneten anlayış, çevreyi ormansızlaştıran ve talan eden anlayışın karşısındadır”

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, bu yıl 4’üncüsü Nepal’de düzenlenen Dünya Ağaç Günü Kutlamaları’na onur konuğu olarak katıldı.

Nepal, Katmandu’da yapılan Dünya Ağaç Günü Kutlamaları’na Başkan Kurt, eşi Türküz Kurt ile birlikte katıldı. Katmandu’da gerçekleştirilen etkinliğe ayrıca 2015 yılında Odunpazarı’nda yapılan Dünya Ağaç Günü Kutlamaları’nda yer alan Eskişehir’li ahşap ustası Ercan Bilir de katıldı.

Festival alanında ahşap ustaları tarafından yapılan eserleri inceleyen Başkan Kurt, 2015 yılında Odunpazarı’nda gerçekleştirilen festivale katılan yerli ve yabancı ahşap ustaları ile de bir araya geldi.

AĞAÇ GÜZELDİR, DOKUNMAYIN, PARÇALAMAYIN

Ağaca, doğaya ve çevreye duyarlı tüm insanlarla birlikte çevre bilincine dikkat çekmek istediklerini belirten Kurt, “Ağaç güzeldir. Dokunmayın, kesmeyin, parçalamayın. Ağacın en kötüsü bile şahane sanat eserlerine dönüşebilir. Usta sanatçılar elinde bir ağaç kökünün olağanüstü esere dönüştüğünü gördük. Atılacak ya da yakılacak diye baktığımız bir kütük şahane bir anıt haline gelebiliyor. O nedenle ağaçlara kıymayalım. Odunpazarı’nı yöneten anlayış, çevreyi ormansızlaştıran ve talan eden anlayışın karşısındadır. Hava, gürültü, su ve toprak kirliliğini ortadan kaldırarak, kentin doğasını korumak, kenti doğal yaşamla buluşturup kent bitki ve hayvanlarına azami özen göstererek sürdürülebilir bir yaşam oluşturmak temel amacımızdır” dedi.

12068455_1150371188308559_1733516663819853911_o IMG_5824 IMG_5842 IMG_5846 IMG_5849 IMG_5852 IMG_5855 IMG_5856

Başkan Kurt:“Girişimcilere her zaman destek olacağız”

Odunpazarı Belediyesi ve KOSGEB Eskişehir Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları, düzenlenen törenle verildi.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen sertifika törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini veren Prof. Dr. Necdet Sağlam ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Başkan Kurt, KOSGEB Eskişehir Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin ilkinde toplam 30 kişinin eğitim aldığını vurguladı. Girişimciliğin özendirilmesi gereken bir iş olduğunu söyleyen Başkan Kurt, yeni girişimcilere her zaman destek olacaklarını belirterek eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt, kursiyerlere sertifikalarını teslim etti. Program sonunda Başkan Kurt ve kursiyerler hatıra fotoğrafı çektirdi.