“Kobi’lerle Güçlü Ve Güvenli Yarınlara” Buluşması Eskişehir’deydi

Gelişen ekonomilerde finansal sıkıntıya düşen ve nakit akışında aksaklık yaşayan KOBİ’LERİN, finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek programları, kaynak alternatifleri, krediler ve borçlanma araçları gibi hayati konularda en doğru bilgiyi aldığı “KOBİ’LERLE Güçlü ve Güvenli Yarınlara” buluşması Eskişehir’de gerçekleştirildi. Finansal Kurumlar Birliği öncülüğünde gerçekleşen buluşmada uzman isimler KOBİ’lere finansmanda nefes aldıracak yöntemleri anlattı.
Eskişehir ekonomisine yön veren tüm paydaşların katıldığı programda, KOBİ’lerin finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek programlarından, kredilere, daralan ekonomilerde borçlanma araçlarından, kaynak alternatiflerine, sigortadan garanti hizmetlerine birçok konu masaya yatırıldı. Özellikle son dönemde çokça konuşulan reel sektörün alacak riskinin yönetimi, çek ve risk raporu gibi yeni ürün ve hizmetlerin yanı sıra karekodlu çek uygulaması gibi reel sektörün hayatını değiştirecek konular da gündeme taşındı. Türkiye ekonomisini dinomosu KOBİ’lerin en önemli sorunu öz kaynak yetersizliği ve krediye erişimdeki güçlükler. Rekabet ve üretim güçlerini artırmak için küçük işletmeler çözüm yolları arayışında. Bu noktada Türkiye’nin birçok noktasında Kobi’lere ulaşmak ve onlara destek olacak finansman yöntemlerini anlatmak için Finansal Kurumlar Birliği öncülüğünde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BDDK, TİM ve Türk Eximbank desteği ile Türkiye’nin üreten kentlerinde paneller düzenleniyor. Geçtiğimiz aylarda Denizli, Bursa, Samsun, Adana ve İzmir’de düzenlenen organizasyonlarda binlerce Kobi’ye faktoring anlatılırken, finansmanda bu aracı nasıl kullanacakları detaylıca anlatıldı, üreticilerin tüm soruları yanıtını buldu. Organizasyonun son ayağı 2016 yılını 2.3 milyar Dolar ihracat rakamı ile kapatan Anadolu’nun modern sanayi şehri Eskişehir…
Noyan Doğan’ın moderatörlüğü ile yürütülen toplantının konuşmacıları; Odunpazarı  Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt,   Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağatay Baydar, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir,  Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan idi…
Odunpazarı  Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt panelde “Eskişehir ekonomisi ağırlıklı turizm ve ticarete dayalı. Yüzde 60’ı ticaret ve hizmet sektörü ağırlıklı… Hizmet sektörü ciddi büyüme sağladı. Ticarete dayalı sanayi ne yazık ki durma noktasına geldi. Yatırımcının teşvik sistemi ile ilgili sıkıntıları var. Organize sanayi bölgemiz Türkiye’nin en iyi yönetilen sanayi bölgelerinden. Sanayiciye farklı çıkış yolları sunmamız lazım” dedi. Panelde konuşan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir “Eskişehirli sanayicilerimiz kendi öz kaynaklarını kullanıyor. Öz kaynaklarını duran varlıklara yönlendiriyorlar. Böyle olunca yatırım yapamıyorlar” dedi. Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan ise “Eskişehir tarıma dayalı gıda çok iyi noktada. Çalışan 4 kişiden 1’i tarımda çalışıyor. Çiftçimiz krediye ulaşımda zorluk çekiyor, çiftçinin finansmana ihtiyacı var” diyor.
Eskişehir, nüfus büyüklüğünde 25 ve GSMH’ya katkısına bakıldığında 14’ncü il sıralamasında. Nüfustaki payı da GSMH’daki payı da yüzde 1,4… Eskişehir’in GSMH katkısı yüzde 1,4 iken faktoring cirosundaki payı sadece binde 2 diyen Finansal Kurumlar Birliği Yön. Kur. Bşk. Yard. Çağatay Baydar “buradan da anlaşılacağı üzere; Eskişehirli KOBİ’lerimiz henüz faktoring hizmetlerinden yeterli düzeyde faydalanamıyor, ürünlerimizi tanımıyor. Genel olarak bu tablo Anadolu illerimiz için benzerlik gösteriyor. Faktoring cirolarındaki payları, GSMH’ya yaptıkları katkıdan çok daha düşük. Burada neredeyse 7 kat fark var hedefimiz her ilin katkısı kadar faktoring kullanabilmesi” dedi.
Finansal Kurumlar Birliği Yön. Kur. Bşk. Yard. Çağatay Baydar “Geçen yılın ilk 3 aylık dönemine göre faktoring sektörü yüzde 15 büyüdü”.
61 şirket ile faaliyet gösteren faktoring sektörüne bakıldığında 2017 yılının ilk 3 ayında 32.6 milyar TL işlem hacmine, 30 Milyar TL aktif büyüklüğe, 5.2 milyar TL öz kaynağa ulaştığı görülüyor.  Reel sektöre kullandırılan finansman ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25’lik büyüme ile 30 milyar 500 milyon TL civarında. Büyüme oranlarına bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik bir büyüme var. Faktoring sektörü ile ilgili yanlış bir algının olduğunu ve kriz ürünü gibi algılandığını belirten Finansal Kurumlar Birliği Yön. Kur. Bşk. Yard. Çağatay Baydar “biz Türkiye büyüdükçe daha fazla büyüyen bir sektörüz. Çünkü ticareti finanse ediyoruz. Ticaretin olmadığı yerde, durduğu yerde bizim büyümemiz de duruyor. 2017 yılı sonuna kadar faktoring ismini değiştirmeyi planlıyoruz. Çünkü Faktoring bizim verdiğimiz hizmeti anlatmıyor. İsmimizi ‘Ticaretin Finansmanı’ olarak değiştireceğiz  ”diyor.
Faktoring’de işlem hacmi dağılımına bakıldığında; yüzde 79’luk kısmı yurtiçi işlemlerden, yüzde 19’luk kısmı ihracat faktöringinden, %2 payı ise yeni gelişmekte olan ithalat faktöringinden geldiği görülüyor. Çağatay Baydar “İhracat Faktöründe yurtiçine göre daha hızlı büyüyoruz. Bu ürünle tanışan ihracatçı bir daha vazgeçmiyor çünkü. İhracatta hem finansman, hem tahsil hem de garanti hizmetinin üçünü birden verebilen başka bir finans ürünü yok” diyor.
MUHABİRLİ İHRACAT İŞLEM HACMİNDE DÜNYADA BİRİNCİ SIRADA
Türkiye’de, dünyada uygulanan tüm faktoring ürünlerin var olduğunu belirten Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağatay Baydar “bu konuda o kadar gelişkin bir sektörüz ki, en iyi ihracat faktoring firma seçimlerinde son 6 yıldır Türk şirketleri birinci oluyor. Muhabirli ihracat işlem hacminde dünyada birinci sıraya geldik. Dünyada faktoring şirketleri arasında itibarlı bir konumumuz var” dedi. Ekonominin gelişmesinde finansman çeşitliliğinin önemine vurgu yapan Baydar “Türkiye güçlü bir üretim üssü… Kaliteli, nitelikli ve güçlü ar-ge alt yapısına dayalı üretimler gerçekleştiriyor. Sanayinin ve ekonominin gelişimi için önemli bir itici güç olan KOBİ’ler, tekstilden plastik sanayine, yedek parçadan nihai ürüne çok geniş bir üretim çeşitliliğine sahip… Know-how ve üretim parkurları açısından da son derece iyi konumdalar. Bu altyapının ihracatta desteklenmesi, KOBİ’lerin finansman yapılarının geliştirilerek üretimlerini artırmaları büyüme açısından ciddi önem arz ediyor. Biz bu süreçte doğru bir çözüm aracı olarak KOBİ’leri büyütüyoruz” şeklinde konuştu.
 
TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMAN E-PORTALI İLE KOBİ’LER FİNANSMANA DAHA HIZLI ULAŞACAK
“KOBİ’LERLE Güçlü ve Güvenli Yarınlara” buluşmalarında sektör için oldukça büyük önem arz eden ve ilk olan Tedarik Zinciri Finansman e-portalı’da Kobi’lere detaylıca anlatıldı. Tedarik Zinciri Finansmanı, Türkiye’nin de içinde olduğu dünya pazarında çeşitli adlar altında bir süredir uygulanan modern bir faktoring ürünü. Ama Türkiye’deki sistemin dünyadan farkı bu işleyişi tüm finans kurumları alıcılar ve tedarikçilerin aynı platformda yapabilecekleri ortak bir elektronik alt yapı kurulması. Geleneksel tedarikçi finansmanı ürününün gelişmiş ve modernleşmiş uygulaması olan Tedarik Zinciri Finansmanı uygulanırken, bayi ve distribütör aracılığı ile satış yapan şirketlerin finansmanının sağlandığı faktoring uygulamaları ile, sipariş sürecinden başlayarak ticaretin tüm halkalarına ulaşan entegre bir sistem planlanıyor. Şirketlere sadece finansman sağlamakla kalmayan bu sistem, faktoringin alacak yönetimi, garanti hizmeti ve tahsilat takibi de digital platform üzerinden daha geniş kapsamlı uygulanarak Kobi’lerin finansmana hızlı, güvenilir ve daha uygun maliyetle ulaşması hedefleniyor. 2017 yılı sonuna kadar uygulamaya geçecek Tedarik Zinciri Finansman e-
portalı’ndan en çok KOBİ’ler faydalanacak. Bu sistem sayesinde KOBİ’lerin yüzde 24 olan finansmandaki payının 5 yıl içinde %35’e taşınması planlanıyor. Finansal Kurumlar Birliği Yön. Kur. Bşk. Yard. Çağatay Baydar “ Tedarikçi Zinciri Finansmanı modeli, tüm finans sektörüne yeni bir ivme kazandıracak. Finansmana erişimi kısıtlı olan tedarikçi Kobi’lerin de, FKB bünyesinde oluşturulacak olan ‘Tedarikçi Zinciri IT Platformu’ üzerinden finansa ulaşımını destekleyecek olan bu model, yasal zeminde yapılacak düzenlemelerle daha etkin ve güçlü olacak” dedi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir