Kazım Kurt: Güneş Enerjisi Santralini engelleyen AKP’lilerin eline ne geçti?

Karar Dosyasına Ulaşmak İçin Tıklayınız…

Odunpazarı Belediyesi 2016 yılında Türkmentokat Mahallesi’ne Güneş Enerjisi Santrali yapmak istemiş, ancak Ak Partili Büyükşehir Meclis Üyeleri’nin ret oyu kullanması ile Odunpazarı Belediyesi’nin bu talebini Meclis Toplantısı’nda reddedilmişti. Odunpazarı Belediyesi bu durumu yargıya taşımış ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istemişti. Bu durumla ilgili Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’ne dava açılmıştı. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi ise “davacı idare tarafından ilgili kurumlardan gerekli izinlerin ve uygun görüşlerin alındığı hususları dikkate alındığı hususları dikkate alındığında planların bütünselliği ilkesine aykırı bir durumun bulunmadığı anlaşıldığı, bunun yanında davaya konu taşınmaz ile benzer statüde yer alan Eskişehir genelinde birçok taşınmaz için Enerji Üretim Alanı ve Yol kullanımını ön gören 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının davalı idare Belediye Meclisi’nce onaylandığı, benzer mahiyette ve gerekli izinler alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebinin herhangi bir bilimsel ve teknik gerekçe gösterilmeksizin reddedilmenin planlamanın eşitlik ilkesine uygun olmadığı” sonucuna vararak, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Davayı kazanan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuyla ilgili Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda basın toplantısı yaparak, mahkeme kararını değerlendirdi.  “Bizim güneş enerjisi santrali kurmamızın 2 yıl uzatılması ile AKP’li Meclis Üyelerinin eline ne geçti? Odunpazarı Belediyesi’nin ettiği zararın sorumlusu kim” diyerek Eskişehirlilere seslenen Başkan Kurt, Eskişehirlilerin hizmetleri engelleyen meclis üyeleri ile ilgili de tavır geliştirmesini istedi. Başkan Kazım Kurt, Adalet ve Kalkınma Partili Büyükşehir Meclis Üyelerini daha adil, doğru ve Eskişehir menfaatine davranmaya çağırdı.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNE SUDAN GEREKÇELERLE KARŞI ÇIKTILAR

Başkan Kazım Kurt basın toplantısında şunları söyledi:

“2016 yılında Türkmentokat Mevkiinde bir alana Odunpazarı Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamak üzere Güneş Enerji Santrali Kurmak için çalışmalara başladık. Tüm işlemleri tamamladık, kurumlardan gerekli izinleri aldık sadece 1/5000 planlara bu santralin işlenmesi kaldı. Onu da Büyükşehir Belediye Meclisi gerçekleştirecekti. Ancak Adalet ve Kalkınma Partili Büyükşehir Belediye Meclisi çoğunluğu Odunpazarı Belediyesinin ve Odunpazarlıların yararına olacak bu işi 2016’nın 2 Kasım’ından Mayıs Ayına kadar 7 ay komisyonda beklettiler. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımızın resen gündem alması suretiyle Mayıs Ayı’nda yapılan meclis toplantısında Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyesi çoğunluğunun keyfi bir biçimde reddi ile sonuçlandı. Bunun üzerine açmış olduğumu dava sonuçlandı ve davaya göre AKP’li Meclis Üyelerinin yaptığı işlemin hukuka aykırı olduğu kararlaştırıldı. Böylelikle bizim güneş enerji santraliyle ilgili talebimizin önümüzdeki Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda gündeme alınması gerekiyor. İdare Mahkemesi’nin kararlarını 30 gün içinde uygulamak zorundalar, uygulanmadığı takdirde suç oluşturmaktadırlar. Biz, o zamanda ısrarla AKP’li Meclis Üyelerine bu işin Odunpazarı Belediyesi için gerekli ve zorunlu bir işlem olduğunu, bir an önce yapılmasının Eskişehir’e yararı olacağını söylememize rağmen, bu arkadaşlarımız bize çok sudan gerekçelerle karşı çıktılar.

ESKİŞEHİRLİLER AK PARTİLİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA CUMHURİYET HALK PARTİLİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ARASINDAKİ FARKI GÖRMELİ

Şimdi size o günkü meclis toplantısında yapılan bazı konuşmalardan alıntılar yapacağım. Bunu da gözler önüne sereceğim.  Eskişehirlilerin hizmetlerimizi engelleyen meclis üyeleri ile  ilgili de tavır geliştirmesini diliyorum. Bize şunu diyor Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyelerimiz;

-Deliklitaş’taki imam hatip okulunun plan değişikliğini yapmadınız. O nedenle biz bu güneş enerji santraline izin vermiyoruz.

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın huzur evine yapılacak olan inşaat için 78 metre kare Odunpazarı Belediyesi’ne ait hisseyi zor bağışladınız.

Enerji ile ilgili, yaptığımız işlemle ilgili herhangi bir olumsuz itiraz yok, çünkü bu iş doğru bir işti. Yaptıkları şantajla bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Biz de bu gündemin diğer gündemlerle karıştırılmaması gerektiğini söyledik. En sonunda da şöyle bir cümle sarf ettim, “Biz dava açarız, biran önce meclis karar versin. Mahkeme bizi haklı bulacaktır, biz bu davayı kazanırız” dedim.  Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili ise “biraz zor kazanırsınız” dedi. Ben de “görürüz” dedim. Ve bu gün, o kararı gösteriyorum. Bu kararla artık Odunpazarı Belediyesi’nin güneş enerjisi santrali kurma yolunda ciddi bir adım atmasını sağladık. Ancak 2016 yılında biz bu işi yapıp bitirseydik, inşaat maliyetleri açısından ve elde edilecek fayda açısından milyonlarca lira kar edecektik. Bu da Eskişehirlilerin Odunpazarı Belediyesi’nin bütçesinde kalacaktı. Bu keyfi davranış, mahkeme kanalıyla işi düzene sokma gayretimiz bize çok pahalıya mal oldu.  Şimdi herkesin huzurunda sormak istiyorum. Bizim, güneş enerji santrali kurmamızı 2 yıl uzatmakla AKP’li Meclis Üyelerinin eline ne geçti? Odunpazarı Belediyesi, bu işten ne kadar zarar etti? Bu zararın sorumlusu kim? Eskişehirliler bunu düşünmeli, değerlendirmeli ve Ak Partili Belediyecilik anlayışıyla Cumhuriyet Halk Partili Belediyecilik anlayışı arasındaki farkı görmeli.

KAZIM KURT’TAN MECLİS ÜYELERİNE ÇAĞRI

Engellenen projelerimizi ‘Engellemelere Rağmen Başarıyoruz’ diye bir kitapçıkta toplamıştık. Bu kitapta 3 olayla ilgili dava açtığımızı ve bu davaları kazanacağımızı belirtmiştik. Bu güneş enerji santrali ile ilgili davayı kazandık. Odunpazarı Nüfus Müdürlüğü’nün bize yeni doğanların adresini vermemesi nedeniyle açtığımız davayı da kazandık. Yenikent Kapalı Pazar Yeri’nin imar tadilatını reddetmeleri nedeniyle açmış olduğumuz davayı da kazandık. Bu davaların kazanacağız derken haklı olduğumuz, bir kez daha ortaya çıktı. Ben bunun bütün Eskişehirlilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. AKP’li Büyükşehir Meclis Üyesi çoğunluğunu da daha adil, doğru ve Eskişehir menfaatine hareket etmeye davet ediyorum.”