Hacizin yasa dışı olduğu Mahkeme tarafından ispatlanmıştır

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, son günlerde gündemi meşgul eden haciz tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

HERKES YASAYI BİLECEK

Odunpazarı Belediyesi Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı öncesinde konuşan Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi’nin borcu var ve bu borç normal bir prosedür içerisinde ödenir, taksit yapılır yada yapılandırma yapılır ve ödenir. Belediyelere karşı haciz yapılabilmesi için kanunun koyduğu kurallar vardır. Bu kurallar doğrultusunda diyor ki, icra memuru önce belediyeye bir yazı yazar, 10 gün içerisinde ya bu borcu öde ya da haciz edebileceğim bir malı göster. Bu yasanın vazgeçilemez ve inkar edilemez bir tarafıdır. Ne avukat, ne icra memuru ne de hakim bu yasaya inkar edebilir. Herkes bu yasayı bilmek ve uygulamak zorundadır” dedi.

MAHKEME ODUNPAZARI’NI HAKLI BULDU

Pek çok yasanın Odunpazarı Belediyesi’ne karşı uygulanma sırasında farklı algılandığını dile getiren Başkan Kurt, “Avukat arkadaşımız talep etmiş, falan malları haciz koy demiş ve icra müdürü de olur koyalım diyip gelmiş. Ayıca Avukat arkadaşımızın canlı yayını da var geliyorum ey ahali diyerek ve gazeteci de gelmiş fotoğrafı çekmiş. Biz bu yapılanların doğru olmadığını icra müdürüne anlatmaya çalıştık fakat anlatamadık. İcra Müdürü ben bu kararı verdim değiştirmem ve bu kararı tanımıyorum dedi. 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2016-241 ve 2016-245 sayılı kararıyla davacının şikâyetinin kabulü ile 1. İcra Müdürlüğü’nün 2016’ya 4335 sayılı takip dosyasına davacı borçlu Odunpazarı Belediye Başkanlığında araçlara konulan haczin kaldırılması hususunda karar aldı. Yani bu inkar edilemez bir gerçek mahkeme kararıyla bir kere daha ortaya çıktı. 2. İcra Hukuk Mahkemesi de şikâyetin kabulüne 4. İcra Müdürlüğü’nce yapılan banka hesapları üzerindeki ve araçların üzerinde Kİ hacizlerin kaldırılmasına karar verdi” dedi

MAHKEME YAPILAN YANLIŞI FARK ETTİ

Yapılanların Odunpazarı Belediyesi’ni borçlu ve işini yapamayan bir belediye gibi gösterilmek istendiğini belirten Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi olarak gerekli yasal şikâyet haklarımızı kullandık. Gerek avukatlar hakkında gerek İcra müdürlüğü hakkında gerekse bu işe katılan diğer kişiler hakkında. Biz yasaları ve yasaların nasıl yorumlanacağını biliyoruz, idaremizin bu konuda bir zaafı söz konusu değildir” dedi.

BORÇSUZ BELEDİYE YOK

Başkan Kurt, “Borçlu bir belediyeyiz, borcu olmayan belediye yok. Bu borçların ödenme usulü ve biçimi yasalar tarafından belirlenmiştir. Odunpazarı Belediyesi olarak hukuken de haklıyız çünkü bu yapılan uygulama yanlış yapıldı. Yapılan yanlış mahkemece kısa sürede tespit edilmiştir ve Odunpazarı Belediyesi’nin banka hesaplarına ve araçlara konulan hacizler kaldırılmıştır” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir