Belediyeye Karşı Hukuksuz Tavırlar Sergileniyor

Yine sizin karşınınızda malları haczedilen bir belediye başkanı duruyor, bu bizim başarısızlığımızdır. Oysa bu yasaların Odunpazarı Belediyesi’nden yana olması rağmen gerçekleştirilmiş bir hacizdir. Şimdi bunun anlamını kamuoyu takdirine bırakıyorum, ama bizim yapmış olduğumuz işin doğru olduğu ya da bize karşı yapılan işin yanlış olduğu yine mahkeme kararları ile anlaşılmıştır. Bugün için 2. İcra Hukuk Mahkemesi 4.  İcra Müdürlüğü’nün 2016 – 4243 sayılı icra takibinin dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Yine 1. İcra hukuk Mahkemesi  davacı  tarafça  dava  dilekçesinde belirtilen gerekçelerle hacizlerin  kaldırılmasının talep edildiği takip  tarihi  itibarı ile icra dairesince haciz  kararı alınmadan  önce, davacı borçlu belediyeye 10 gün  içinde   borca yeter  miktarda  hac edilebilecek,  mal gösterilmesi  konusunda  muhtıra çıkarılması gerektirdiği,  bu  işler yerine  getirilmeden  davalı belediyenin  araçlarına    haciz  konulmasının usul  ve  yasaya   aykırı  olduğu anlaşılmakla davacının  hacizlerinin  kaldırılmasına   ilişkin  şikayetlerinin  kabulüne  izin verilmiştir.  Ve yapılan işlemlerin hukuka uygun olmadığı bir kez daha tespit edilmiştir. Ben bu noktada her bir avukatın böyle bir işlemi yapamayacağını bile bile haciz etmesinin hem de bir icra müdürünün böyle bir kararı vermesinin yanlış olduğunun bile bile hukuka uygun olmadığını bu nedenlerle de şikayete konu olduğunu kamuoyuna açıklamak istiyorum. Bizim  hiçbir kimsenin  ekmeğine  hiçbir  kimsenin  mesleğine  saygısızlık  etmek   gibi   bir  haddimizi  olamaz.  Ama herkes de işini doğru yapmak zorundadır. Tıpkı Külliyle’de yapılan kararın yanlış yapıldığının tespit edilmesi gibi bu noktada kamu idareleri ile objektif olarak ilişkiler kurma isteğini bütün Eskişehir bilmektedir. Bütün kamu idareleri de Odunpazarı Belediyesi’ne karşı kamusal görevine neyse bu yapması gerekir. Onlarda objektif olmalıdır ama şu mahkeme kararları da gösteriyor ki, bize karşı objektif davranılmıyor. Bunun nedenini bütün Eskişehir bilmelidir, yorumlamalıdır, değerlendirmelidir. Hem Külliye’deki olay bizi haklı çıkarmış, hem de icralardaki olay bizi haklı çıkarmıştır, çıkaracaktır. TMMOB ile imzaladığımız rapor nedeni ile müfettiş geldi, soruşturma yaşadık.  Onda da haklı olduğumuz anlaşıldı, bunun da yapılamayan olarak değerlendirilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yapamadığımızişlerin büyük bir kısmı kamunun diğer idareleri ile işbirliği içinde çözülmesi gereken işlerdir. Bu nedenle bu ilişkilerimiz iyi olmadığı için çözülemedi. Yine bu hacizlerle icralarla ilgili son bir değerlendirme Belediye Kanunu’nun son 15. maddesi çok açık ve net biliyorsunuz.

Belediye borçlu bir belediye, borçlarımızı uygun planlar çerçevesinde ödemeye gayret ediyoruz. Bir alacaklı bizimle uzlaşamayıp icra işlemine başladıysa, burada icra dairesinin yapması gereken şudur; bize tebligat yapacak, takip yapacak takip kesinleştikten sonra diyecek ki, alacaklı bir malınızı haciz etmek istiyor. 10 gün içinde hangi malın haciz edilmesi gerektiğini gösterin, söyleyin biz de ona göre işlem yapacağız. Ya da biz o 10 gün içerisinde bu işlemi öyle ya da böyle biçimde ödemek ya da anlaşmak suretiyle çözeceğiz.  Buna uyulmadan yapılan işlem kanuna aykırıdır diyor, bu böyle olmaz diyor. Yine Belediye Kanunun 28. maddesi şöyle diyor; “Belediye Meclisi üyeleri görevleri sürecince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren 1 yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan ya da dolaylı olarak taahhütte giremez, komisyonculu ve temsilcilik yapamaz” yani avukatlıkta yapamaz.” Dolayısıyla bunu bilerek herkesin hareket etmesi gerekir. Ben bir kere bunu attım kenara ötekini şöyle yaptım ve kamuoyunda Odunpazarı Belediyesi’ni rezil ettim, değil. Bu bir özel kasıt altında yapılan işlemdir. Biz bu işlemlerin takipçisi olacak. Diğer davaları nasıl kazandıysak burada da haklı çıkacağız. Ben Odunpazarı Belediyesi’nin her alanda çok şeffaf çok açık ve eleştiriye tahammül eden bir idare olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen bize karşı suçlayıcı ve karalayıcı kampanyanın yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. 2 yıl içerisinde gerçekleştiremediklerimiz budur. Gerçekleştirmememizin sebebi de şu saydığım ana başlıklardır. Bu başlıklar konusunda bizim idare olarak yapabileceklerini en kısa zamanda yapacağız. Ama bizim dışımızdakilerin de muhatapları tarafından dikkate alınmasını istiyorum.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir